Daty I Komunii Świętej

Daty I Komunii Świętej

w parafii Wniebowzięcia NMP

w Łasku Kolumnie

Zwyczajem tej parafii jest, że I Komunia Święta odbywa się zawsze w Zesłanie Ducha Świętego (który jest zmiennym terminem), Rocznica natomiast tydzień później. I tak będzie również w przyszłym Roku. I Komunia Święta odbędzie się 28 maja 2023r. a Rocznica 4 czerwca 2023r.. Jednak od roku 2024 nastąpi zmiana, I Komunia Świętabędzie w stałym terminie zawsze w III niedzielę maja a Rocznica w IV niedzielę maja.

 

zawsze III niedziela maja

 

Rok

data

2022

5 czerwca

2023

28 maja

2024

19 maja

2025

18 maja

2026

17 maja

2027

16 maja