Bielanki

W naszej parafii od wielu lat istnieje grupa dziewczynek, dla których ideałem życiowym i najważniejszym wzorem jest Maryja.
Maryja – Dziewica z Nazaretu powiedziała przy Zwiastowaniu, że jest i pragnie zawsze być Służebnicą Pańską. W czasie swojego ziemskiego życia służyła Chrystusowi, teraz służy Kościołowi, jako Jego najlepsza Matka. Maryja prowadzi nas do Jezusa Chrystusa żyjącego w Kościele z którym zdążamy do radości nieba.

Od Maryi uczymy się:
– chętnego posłuszeństwa
– życia w zgodzie z innymi
– prawdziwej radości
– wybierania tego co trudne
– Od Maryi uczymy się kochać Jezusa

Jako „ Dzieci Maryi” mamy pewne obowiązki, ale otrzymujemy także przywileje.
Obowiązki:
-uczestnictwo w spotkaniach grupy
-wypełnianie pięciu zadań Dziecka Maryi:
-modlitwa i ofiara
-posłuszeństwo
-wspólnota
-radość
-przyjaźń z Panem Jezusem
Codzienne oddanie się w modlitwie Matce Najświętszej:
O Pani moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję, ofiaruję Ci moje oczy, moje serce i całą siebie. Gdy Twoją jestem o dobra Matko broń mnie i strzeż jak dziecka i własności Twojej. Amen.

Przywileje
-noszenie Cudownego Medalika
-czynny udział w stroju Bielanki w procesjach, trzymanie symboli liturgicznych, udział w adoracjach i nabożeństwach.