Porządek kolędy w Parafii Kolumna 2022/23

Porządek Kolędy

Porządek Kolędy

Porządek kolędy może ulec zmianom ze względu

 np. na choroby lub inne nieprzewidziane sytuacje.

Wtorek       27.12.2022

Od godz. 900: Poleszyn

Ks. Piotr – Poleszyn Górny

Ks. Proboszcz – Poleszyn Dolny

Środa       28.12.2022

Od godz. 900: Orpelów (od przejazdu kolejowego do starej szkoły), Wronowice Wieś

Ks. Wojciech – Orpelów od starej szkoły w stronę przejazdu kolejowego

Ks. Piotr – Orpelów od przejazdu kolejowego w stronę starej szkoły

Ks. Proboszcz – Wronowice Wieś

Czwartek       29.12.2022

Od godz. 900: Orpelów Numerki I, Orpelów Numerki II, Piekarnicza

Ks. Wojciech – Orpelów Numerki I

Ks. Piotr – Orpelów Numerki II

Ks. Proboszcz – ul. Piekarnicza

Piątek  30.12.2022

Od godz. 900: Orpelów Niewólka

Ks. Proboszcz – Orpelów Niewólka od Poleszyna w stronę Orpelowa

Ks. Wojciech – Orpelów Niewólka od Orpelowa w stronę Poleszyna

Sobota      31. 11.2022

Od godz. 900: Barycz i Ostrów

Ks. Proboszcz – Barycz od nr 1 w stronę Krzyża

Ks. Wojciech – Barycz od Krzyża w stronę Ostrowa

Ks. Piotr – Ostrów od ostatniego nr w stronę Baryczy

Poniedziałek           2.01.2023   

Od godz. 1000: ul. Kresowa

Ks. Piotr – Kresowa

Ks. Proboszcz – Kresowa

Od godz. 1600: ul. Ostatnia, Wysoka, Grzybowa

Ks. Wojciech – ul. Ostatnia

Ks. Proboszcz – ul. Grzybowa

Ks. Piotr – ul. Wysoka

Wtorek       3.01.2023

Od godz. 900:  ul. Iglasta, Zagajnikowa, Kolonijna

Ks. Proboszcz – ul. Iglasta

Ks. Piotr – ul. Kolonijna, Zagajnikowa

Od godz.   1530: ul. Lipowa i boczne

Ks. Piotr – ul. Lipowa od stacji PKP, ul. Krótka, Kalinowa, ul. Malwowa, Grabowa, Lipowa pomiędzy Kasztanową a Malwową

Ks. Wojciech – ul. Brzozowa, Lipowa, Wiśniowa, Wiązowa, Kasztanowa

Ks. Proboszcz – ul. Bukowa

Środa         4.01.2023

Od godz. 900: ul. Torowa (od Skromnej do PKP), ul. Torowa (od PKP do Cmentarza), Torowa (od PKP do Numerków), Rolnicza

Ks. Piotr – ul. Torowa (od Skromnej do PKP  oraz od PKP do Cmentarza)

Ks. Wojciech – ul. Torowa (od PKP do Numerków)

Ks. Zbigniew – ul. Rolnicza

Od godz. 1500: ul. Ogrodowa i boczne (Klonowa, Akacjowa, Jaśminowa), Mokra i Pogodna

Ks. Proboszcz – ul. Klonowa

Ks. Zbigniew – ul. Ogrodowa od Wronowic w stronę Sportowej, Jaśminowa

Ks. Piotr – ul. Ogrodowa od Klonowej w stronę Wronowic, ul. Akacjowa, Jaśminowa

Ks. Wojciech – ul. Mokra i Pogodna, Ogrodowa od Sportowej do Klonowej

Czwartek          5.01.2023

Od godz. 800: odwiedziny Chorych z racji I Piątku Miesiąca

Od godz. 900: ul. Graniczna, Piękna

Ks. Piotr – Graniczna

Ks. Zbigniew – ul. Piękna

Od godz. 1530: ul. Miła, Przedwiośnie, Różana, Wczasowa (Kolumna)

Ks. Proboszcz – ul. Miła

Ks. Wojciech – ul. Przedwiośnie, Różana

Ks. Piotr – ul. Wczasowa (Kolumna)

 

 

 

Sobota              7.01.2023

Od godz. 900: Przygoń ulice: Sosnowa, Wczasowa, Przylesie, Krótka, Tęczowa, Hotelowa i Słoneczna, Topolowa, Brzozowa, Łąkowa, Pogodna i Zaciszna, Wakacyjna (Kolumna i Przygoń)

Ks. Proboszcz – Przygoń: ul. Wczasowa, Brzozowa, Łąkowa, Pogodna i Zaciszna, Sosnowa

Ks. Wojciech – Przygoń: ul. Hotelowa, Słoneczna, Przylesie, Krótka i Tęczowa, Wakacyjna, Topolowa

Poniedziałek      9.01.2023

Od godz. 900: ul. Piaskowa, Tuwima

Ks. Proboszcz – ul. Piaskowa

Ks. Zbigniew – Tuwima

Od godz. 1530: ul. Traugutta

Ks. Proboszcz – ul. Traugutta od Sportowej do Brzeźnej

Ks. Wojciech – ul. Traugutta od Brzeźnej do Sportowej

Wtorek             10.01.2023

Od godz.   900: ul. Sandomierska

Ks. Proboszcz – ul. Sandomierska

Od godz. 1600:  ul. Modrzewiowa

Ks. Proboszcz – ul. Modrzewiowa od ul. Leśników Polskich

Ks. Wojciech – ul. Modrzewiowa od ul. Miodowej

Środa   11.01.2023

Od godz.   900: ul. Jagiełły i Wojska Polskiego

Ks. Wojciech – ul. Wojska Polskiego

Ks. Proboszcz – ul. Jagiełły

Od godz. 1530: ul. Brzoskwiniowa, Jagodowa

Ks. Proboszcz – ul. Brzoskwiniowa

Ks. Wojciech – ul. Jagodowa

Czwartek 12.01. 2023

Od godz. 900:  ul. Komuny Paryskiej, Pl. Szarych Szeregów, Bazarowa, Spokojna, Swojska

Ks. Wojciech – ul. Pl. Szarych Szeregów, Bazarowa, Komuny Paryskiej

Ks. Proboszcz – Swojska i Spokojna

Od godz. 1530:  ul. Bracka, Nowobracka, Bliska

Ks. Proboszcz – ul. Bracka

Ks. Wojciech – ul. Nowobracka, Bliska

Piątek  13. 01. 2023

Od godz. 900: ul. Lubelska

Ks. Proboszcz – ul. Lubelska od strony Leśników Polskich

Ks. Wojciech – ul. Lubelska od strony PKP

Od godz. 1530: ul.Orla, Kanarkowa, Sowia

Ks. Proboszcz – ul. Kanarkowa

Ks. Wojciech – ul. Sowia, Orla

Sobota 14.01. 2023

Od godz. 900: ul. Jastrzębia, Słowicza, Jaskółcza, Kukułcza, Sikorkowa, Puszczykowa

Ks. Proboszcz – ul. Sikorkowa, Kukułcza, Jaskółcza

Ks. Wojciech – ul. Puszczykowa, Jastrzębia, Słowicza

Poniedziałek     16.01. 2023

Od godz. 900:  ul. Spacerowa, Światowida, Obwodowa, Sosnowa (Kolumna)

Ks. Proboszcz – ul. Spacerowa, Światowida, Obwodowa

Ks. Zbigniew – ul. Sosnowa (Kolumna)

Od godz. 1600:  ul. Toruńska, Sejmowa

Ks. Proboszcz – ul. Toruńska

Ks. Wojciech – ul. Sejmowa

Wtorek       17.01. 2023

Od godz. 1530: ul. Wrzosowa

Ks. Proboszcz – ul. Wrzosowa od Piekarniczej do Sportowej

Ks. Wojciech – ul. Wrzosowa od Sportowej do Piekarniczej

Środa     18.01. 2023

Od godz. 900:   ul. Zakopiańska, Miodowa, Kwiatowa, Leśna, Łanowa, Gdańska

Ks. Proboszcz – ul. Zakopiańska, Leśna, ul. Łanowa od ul. Leśnej

Ks. Piotr – ul. Miodowa, Kwiatowa, ul. Łanowa od ul. Torowej

Ks. Wojciech – ul. Gdańska

Od godz. 1600:  ul. Dolna, Łączna, Skromna

Ks. Wojciech – ul. Dolna, Łączna

Ks. Proboszcz – ul. Skromna

Czwartek 19.01. 2023

Od godz. 900:  ul. Wileńska, Letnia

Ks. Wojciech – ul. Wileńska, od ul. Leśników Polskich

Ks. Proboszcz – ul. Wileńska od stacji PKP

Ks. Piotr – ul. Letnia 

Od godz. 1600: ul. Kopernika

Ks. Wojciech – ul. Kopernika od ul. Lubelskiej

Ks. Proboszcz – ul. Kopernika od ul. Jagiełły

Piątek  20. 01. 2023

Od godz. 900: ul. Katowicka, Śląska, Piotrkowska, Plażowa

Ks. Piotr – ul. Katowicka, Śląska

Ks. Wojciech – ul. Piotrkowska

Ks. Proboszcz – ul. Plażowa

Od godz. 1530: ul. Harcerska

Ks. Proboszcz – ul. Harcerska 2

Ks. Wojciech – ul. Harcerska 4

 

Sobota 21.01. 2023

Od godz. 900:  ul. Leśników Polskich (Armii Ludowej)

Ks. Proboszcz – ul. Leśników Polskich od Orpelowa w stronę Łasku numery nieparzyste

Ks. Wojciech – ul. Leśników Polskich od Orpelowa w stronę Łasku numery parzyste

Poniedziałek 23.01. 2023

Od godz. 900:  ul. Świerkowa

Ks. Proboszcz – ul. Świerkowa od ul. Swojskiej

Ks. Zbigniew – ul. Świerkowa od ronda

 

 

Od godz. 1530:  ul. Sportowa, Brzeźna, Błękitna

Ks. Proboszcz – ul. Brzeźna, Błękitna

Ks. Wojciech – ul. Sportowa

 

Wtorek 24.01. 2023

Od godz. 900:  ul. Czajkowskiego, 3-go Maja

Ks. Proboszcz – ul. Czajkowskiego, 3-go Maja

Od godz. 1530: ul. Krakowska, Krasickiego

Ks. Wojciech – ul. Krakowska

Ks. Proboszcz – ul. Krasickiego

 

Środa 25.01. 2023

Od godz. 900: ul. Jawornickiego (Findera), Orzeszkowej, Prosta, Szweycerów (Róży Luksemburg), Wyspiańskiego, Powstańców Styczniowych

Ks. Proboszcz– ul. Prosta, Jawornickiego

Ks. Wojciech – ul. Orzeszkowej, Szwycerów, Wyspiańskiego, Powstańców Styczniowych

Od godz. 1600: ul. ks. Klemensa Malinowskiego (Buczka), Ludowa, Cicha, Szyszkowa (H. Sawickiej)

Ks. Proboszcz – ks. Klemensa Malinowskiego, Szyszkowa

Ks. Wojciech – ul. Ludowa i Cicha

Czwartek 26.01. 2023

Od godz. 1600: ul. Niska, Sadowa, Wierzbowa

Ks. Proboszcz – ks. Niska

Ks. Wojciech – ul. Sadowa, Wierzbowa

Piątek 27.01. 2023

Od godz. 930:  Uzupełnienia (odwiedzamy rodziny, które z różnych powodów nie mogły gościć kapłana. Adresy prosimy zgłaszać w zakrystii bądź w kancelarii parafialnej).

Sobota 28.01. 2023

Od godz. 930:  Uzupełnienia (odwiedzamy rodziny, które z różnych powodów nie mogły gościć kapłana. Adresy prosimy zgłaszać w zakrystii bądź w kancelarii parafialnej).