Poświęcenie kaplicy w domu formacyjnym roku propedeutycznego

Autor: ks. Paweł Kłys
Poświęcenie kaplicy w domu formacyjnym roku propedeutycznego

W parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P.  w Łasku – Kolumnie od kilku lat odbywa się formacja wstępna do Wyższego Seminarium Duchownego zwana Rokiem Propedeutycznym. Uczestniczą w niej alumni, którzy po wstąpieniu do Seminarium przyglądają się swojemu powołaniu i konfrontują swój wybór drogi życia z zadaniami i wymaganiami, jakie stawia przed nimi Kościół. Formacja odbywa się części plebanii w/w parafii, w której obok pokojów kleryckich, refektarza, kuchni i sali wykładowej została przygotowana kaplica, w której klerycy będą przeżywać Eucharystię oraz uczestniczyć w codziennych modlitwach.

Dziś przed południem – metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś pobłogosławił i poświecił nowopowstałą kaplicę, aby służyła tym, którzy przygotowują się do kapłaństwa. Jak zauważył ks. dr Sławomir Sosnowski – rektor WSD – choć formacja odbywa się tutaj od kilku lat, to dopiero teraz przyszedł czas na powstanie kaplicy domowej. Najpierw stawiamy na ludzi, a potem na mury, które należy wybudować.

Poświecenie poprzedziła Msza Święta w kościele parafialnym, w której obok kleryków, przełożonych oraz wykonawców kaplicy wzięli udział także parafianie parafii w Łasku – Kolumnie.

W słowie pouczenia pasterskiego metropolita łódzki odwołując się do kazań wspominanego dziś w liturgii Kościoła – św. Antoniego z Padwy, Doktora Kościoła zwrócił uwagę na to, że – niezależnie od tego kto jest w jakim momencie swojego życia Pan ma dla niego Dobrą Nowinę. My jesteśmy posłani do tego małego świata, jakim jest każdy człowiek, ale z tym wyczuciem chwili. Człowiek, który się rodzi potrzebuje innego słowa, niż ten, który staje twarzą w twarz ze śmiercią. Na pewno innego słowa potrzebuje człowiek w powodzeniu, a innego w cierpieniu, ale Pan zawsze ma Słowo dla każdego człowieka. Dla każdego jest zawsze Dobra Nowina.  – podkreślił duchowny.

– Popatrz na człowieka, który jest obok ciebie i zobacz, że jest właściwie odrębnym światem i przyjrzyj się mu, w którym momencie życia on jest i jaki jest ten moment. – apelował metropolita łódzki.

Po Eucharystii ksiądz arcybiskup pobłogosławił i poświęcił kaplicę roku propedeutycznego, która dedykowana jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. – Dotychczas klerycy korzystali z kaplicy bocznej w kościele, co kolidowało z życiem parafialnym – parafia ma swoją dynamikę. Powstanie tej kaplicy pozwoli na to, by bez przeszkód się modlić. Tutaj klerycy będą mogli zostawić swoje rzeczy i będą mogli przyjść o każdej porze dnia i nocy i porozmawiać z Panem Jezusem. Kaplica będzie służyła modlitwie roku propedeutycznego. – mówi ks. Zbigniew Wołkowicz – moderator roku propredeutycznego.

Kaplicę zaprojektował i dużej mierze wykonał projektant/architekt – Albert Szewczyk.  – Przed każdym projektowaniem staram się prosić Ducha Świętego o natchnienie i pomoc, aby On kierował tym moim projektem, by przeżycie duchowe było pełne.- tłumaczy Albert Szewczyk.  – Chciałem, żeby w centrum był Jezus Zmartwychwstały – jako Ten, który nas wyrywa z grobu grzechu. Ołtarz w kaplicy jest dwuczłonowy – pod ołtarzem jest baranek – jak ofiara, którą widzimy dopiero wtedy, kiedy przyklękamy. Oddajemy Mu cześć i hołd, kiedy Go widzimy. A kiedy się podniesiemy baranek znika, bo zasłania go mensa ołtarzowa i widzimy Zmartwychwstałego Chrystusa w chwale, z otwartym sercem i zachęcającym, by pójść za Nim. – dodaje projektant.

Aktualnie w domu formacyjnym w Łasku – Kolumnie na roku propedeutycznym przygotowuje się 11 alumnów, nad którymi czuwa dwóch wychowawców: ks. Zbigniew Wołkowicz – moderator oraz ks. Bartłomiej Franczak – prefekt oraz ojciec duchowny – ks. Jacek Kubis – proboszcz parafii w Łasku – Kolumnie.

GALERIA ZDJĘĆ