Rachunek sumienia (propozycja)

Rachunek Sumienia

 I. Przykazanie Boskie: Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

 1. Zaniedbanie wiedzy religijnej na szerszą skalę (razem wzięte: zaniedbanie katechezy, kazań, reko­lekcji, lektury np. Pisma Św.; nieszukanie rozwiązań własnych problemów z wiarą).

 2. Porzucenie życia modlitwy dłużej niż na miesiąc.

 3. Przynależność lub popieranie organizacji przeciwnej wierze (np. sekta czy towarzystwo satanistyczne).

 4. II. Przykazanie Boskie: Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie.

 1. Przeklinanie Pana Boga i przypisywanie Mu zła.

 2. Wezwanie imienia Bożego na potwierdzenie nieprawdy w przysiędze w waż­nej sprawie.

 3. Nadużywanie powiedzonek typu Jezus, Maria itp. (tu jest grzech ciężki tylko w przy­padku bluźnierczej formy zastosowania).

III. Przykazanie Boskie: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

 1. Nieuzasadnione opuszczenie Mszy niedzielnej lub w święto obowiązujące.

 2. Ciężka i niepotrzebna praca w niedziele i święta.

 3. V. Przykazanie Boskie: Czcij ojca i matkę swoją.

 1. Poważna przykrość wyrządzona rodzicom (np. mama musiała aż płakać).

 2. Wyśmiewanie lub zniesławianie własnych rodziców wobec innych osób.

 3. Powodujące poważną przykrość odniesienie do nauczycieli i wychowawców.

 1. Przykazanie Boskie: Nie zabijaj.

 1. Przemyślane „serdeczne” życzenie drugiemu poważnego nieszczęścia – to jest grzech niena­wiści, jeden z najcięższych grzechów w chrześcijaństwie! (jeśli to w nerwach, zwłaszcza bezpośrednio po doznaniu od kogoś krzywdy, to grzechu ciężkiego nie ma).

 2. Zabójstwo, również nienarodzonego. W tym drugim przypadku sprawca i każdy współdziałający, o ile jest pełnoletni, zaciąga karę ekskomuniki (wyłączenie ze wspólnoty Kościoła). O szczegóły spytaj księdza.

 3. Dotkliwe (za wyjątkiem uzasadnionej obrony) lub upokarzające pobicie.

 4. Lekkomyślne ryzyko życiem lub zdrowiem (typu prowadzenie auta po pijanemu, celowe uszkodzenie jakiegoś sprzętu itp.)

 5. „Spożywanie” alkoholu w ilości uniemożliwiającej samokontrolę moralną.

 6. Używanie narkotyków w celach pozamedycznych, tudzież handel nimi.

 7. Palenie tytoniu (to nie jest grzech ciężki, jakkolwiek nie zaleca się).

 1. Przykazanie Boskie: Nie cudzołóż.

 1. Dobrowolne i dla przyjemności fantazje erotyczne, zdjęcia, filmy, książki.

 2. Onanizm (masturbacja) lub inne odlotowe pieszczoty sam(a) lub z osobą towarzyszącą (np. petting).

 3. Współżycie seksualne bez, przed lub poza ślubem.

 4. Antykoncepcja (używanie prezerwatyw w śmigus-dyngus do polewania przechodniów nie podpada pod Szóste Przykazanie, jakkolwiek nie rób drugiemu, co tobie niemiłe).

 5. Czyny homoseksualne.

VII. Przykazanie Boskie: Nie kradnij.

 1. Kradzież osobie prywatnej wartości dziennego utrzymania.

 2. Kradzież firmie (lub osobie bardzo bogatej) wartości tygodniowego utrzymania rodziny.

 3. Kradzież ostatnich oszczędności biednemu.

VIII. Przykazanie Boskie: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

 1. Obmowa lub zniesławienie przynoszące drugiemu poważną szkodę, utratę autorytetu lub nieuzasadnioną przykrość.

 2. Kłamstwo w sądzie, powodujące wobec człowieka niewinnego poważne konsekwencje.

 1. Przykazanie Boskie: Nie pożądaj żony bliźniego swego.

 1. Dobrowolne pragnienia seksualne względem drugiej osoby (jeśli przypadkowe, niezależne, starasz się im nie ulegać – grzechu ciężkiego nie ma).

 1. Przykazanie Boskie: Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 1. Dobrowolna ewent. podsycana zazdrość posiadanej przez kogoś rzeczy lub zdolności (jest grzechem ciężkim, gdy życzy bliźniemu poważnego zła).

 1. Przykazanie Kościelne: Ustanowione przez Kościół dni święte święcić.

      (zob. III. Przykazanie Boskie, pkt. 2)

 1. Przykazanie Kościelne: W niedziele i święta we Mszy Św. pobożnie uczestniczyć.

      (zob. III Przykazanie Boskie, pkt. 1 oraz:)

 1. Przychodzenie na Mszę grubo po kazaniu.

III. Przykazanie Kościelne: Posty nakazane zachowywać

 1. Nieprzypadkowe jedzenie mięsa lub wędlin w piątki (Mocne okresy to w Adwencie i W. Poście; kiedy indziej: większa ilość piątków).

 2. Po 18. roku życia a przed 60. spożywanie mięsa lub wędlin w Wielki Piątek i Popielec – wtedy też post ścisły (tzn. trzy posiłki, w tym tylko jeden do syta). Napój nie łamie postu – napoje „procentowe” są niewskazane.

 1. Przykazanie Kościelne: Przynajmniej raz w roku spowiadać się, a w czasie wielkanocnym Komunię Św. przyjmować.

 1. Zaniedbanie dorocznej spowiedzi i Komunii wielkanocnej.

 1. Przykazanie Kościelne: W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać.

 1. Uczestnictwo względnie aranżacja dyskotek lub innych zabaw publicznych w Adwencie i Wielkim Poście (ciężkim grzechem to nie jest, ale nie za bardzo wypada).

Uwagi

 

 1. Przed spowiedzią przypomnij sobie, kiedy się ostatnio spowiadałeś/-aś, czy podszedłeś/ /podeszłaś do sprawy poważnie i szczerze. (Jeśli zapomniałeś/-aś albo się krępowałeś/-aś czegoś wyznać, powiedz to dziś.) Pomódl się chwilę — za księdza też. I nie bój się.

 1. Grzechy, jeśli jest ich „trochę”, najlepiej jest mówić w jakiejś rozsądnej kolejności, czyli np. wg niniejszej Listy albo wg porządku: moje wykroczenia przeciw Bogu, wobec bliźniego, wobec samego siebie.

 1. Jeśli jakieś grzechy się powtarzają na każdej spowiedzi i czujesz się wobec nich bezradny/-a, spytaj księdza o jakąś skuteczną metodę.

 1. Niniejsza Lista wylicza grzechy ciężkie (chyba, że inaczej zaznaczono w nawiasie), czyli takie, które powodują utratę łaski uświęcającej i z których się trzeba spowiadać. Oczywiście pomysłowość ludzka nie ma granic. W przypadku wątpliwości, czy coś, czego nie ma na tej liście, jest grzechem czy nie, nie bój się spytać księdza w trakcie spowiedzi – może Ci głowy nie urwie.

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.

Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Mt 9, 12n