Trwa rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi

Autor: ks. Paweł Kłys
Trwa rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi

Wraz z kończeniem roku akademickiego rozpoczyna się rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi na rok akademicki 2022/2023.

Aby wstąpić w progi tej najstarszej łódzkiej uczelni należy przejść pozytywnie przez poszczególne kroki procesu rekrutacyjnego.

Jak zostać klerykiem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi?

Umów się na spotkanie z przełożonym naszego Seminarium. W tym celu dobrze będzie wcześniej umówić się telefonicznie na konkretny termin. Możesz to zrobić dzwoniąc na numer telefonu: (0-42) 664 88 88 w godzinach 8:00-20:00.Następnie przyjedź do WSD, aby złożyć dokumenty. Oto ich lista:

 • podanie o przyjęcie na rok propedeutyczny w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi (należy napisać je odręcznie i zaadresować na ręce Księdza Rektora),

 • życiorys (również napisany odręcznie),

 • opinia Księdza Proboszcza parafii zamieszkania,

 • aktualna metryka chrztu, zawierająca informację o przyjęciu sakramentu bierzmowania i o braku innych adnotacji (można ją otrzymać w kancelarii parafialnej – tam, gdzie miał miejsce chrzest),

 • oryginał świadectwa maturalnego (chyba, że jeszcze go nie posiadasz – wówczas możesz dostarczyć je w późniejszym terminie),

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,

 • świadectwo ukończenia katechezy w szkole średniej (powinieneś otrzymać je od katechety),

 • zdjęcia w formacie legitymacyjnym oraz w wersji cyfrowej. W czasie spotkania ma miejsce również krótka rozmowa, w czasie której otrzymasz instrukcję co do dalszego postępowania, a także dokładne informacje o przebiegu rekrutacji. Adres Seminarium: ul. św. Stanisława Kostki 14 90-457 Łódź

Przyjedź na rekrutację – 14 września .

Na co składa się rekrutacja?

 • rozmowa kwalifikacyjna z ks. Rektorem,

 • rozmowa z ojcem duchownym,

 • egzamin wstępny z zakresu katechezy w szkole ponadgimnazjalnej,

 • testy psychologiczne i rozmowa z psychologiem,

 • badanie lekarskie,

 • wspólna modlitwa.

Uzyskaj informację o wyniku rekrutacji. Aby to zrobić, zadzwoń do Seminarium (tel. 42 664 88 88) i przedstaw sprawę, w jakiej dzwonisz. Zostaniesz połączony z księdzem dyżurującym w danym dniu, który poinformuje Cię, czy zostałeś przyjęty.

Aktualnie w WSD studiuje 40 alumnów seminarium diecezjalnego, wśród których jest jeden wyświęcony w tym roku diakon oraz jedenastu kleryków z roku propedeutycznego, a także 6 alumnów Seminarium Redemptoris Mater.


zobacz także:

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi

Facebook – Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi