Zbiórka na charytatywną działalność Caritas

Autor: Tomasz Kopytowski
Zbiórka na charytatywną działalność Caritas

W niedzielę, 25 lipca 2021 roku, we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji łódzkiej przeprowadzona zostanie zbiórka do puszek na wsparcie charytatywnej działalności Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Łódzka Caritas od 1990 roku prowadzi działania na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Z jej pomocy korzystają dzieci i młodzież, niepełnosprawni, osoby bezrobotne, bezdomne, ofiary kataklizmów, osoby starsze i chorzy w terminalnym stadium choroby. Rocznie charytatywnym wsparciem obejmowanych jest kilkanaście tysięcy osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zachęcamy do hojnego wsparcia.

Datki można przekazać również poprzez platformę pomocową www.dobromat24.pl

https://dobromat24.pl/produkt/darowizna-na-dzialalnosc-charytatywna-caritas/

lub na rachunek:

Caritas Archidiecezji Łódzkiej
ul. Gdańska 111, 90-507 Łódź

Bank Pekao S.A. V O/Łódź

48 1240 1545 1111 0000 1165 5077.