Apostolstwo Żywego Różańca

 

Koła różańcowe na terenie naszej parafii istnieją ponad 90 lat z przerwą wojenną. Przynależność do nich przekazywana jest z pokolenia na pokolenie.

Do października 2014 r. nasze wspólnoty istniały w 15 osobowych kołach. Od tego czasu, dołączyło do tych kół ponad 50 nowych członków.  Do 15 osobowych Kół Żywego Różańca dołączono kolejnych 5 osób, aby te małe wspólnoty modlitwy realizowały zamysł rozważania tajemnic radosnych, bolesnych, chwalebnych i dodanych przez św. Jana Pawła II, tajemnic światła.

Obecnie jest 7 kół, które spotykają się na formację i wspólną modlitwę różańcową w każdą III niedzielę miesiąca. Czynią to pod bacznym okiem ks. Proboszcza, który jest opiekunem Żywej Róży w naszej parafii. Spotkania i głoszone konferencje są istotne w procesie duchowej formacji nas ludzi świeckich. Dopełnia je modlitwa w nabożeństwie różańcowym, czy też lektura Rycerza Niepokalanej prenumerowanego w ilości 53 egzemplarzy. Pomocą w naszej formacji są również pielgrzymki Kół Różańcowych: na jesieni do kolegiaty łaskiej (pielgrzymka archidiecezjalna) i ogólnopolska pielgrzymka KŻR na Jasną Górę w czerwcu. Jako czciciele Matki Bożej praktykujemy pierwsze soboty miesiąca, biorąc czynny udział we Mszy Św. sprawowanej w intencji KŻR, Rycerstwa Niepokalanej, czytelników Rycerza Niepokalanej i zmarłych członków tych wspólnot oraz w nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca. Modlimy się też na różańcu 13 dnia od maja do października, przygotowując się do obchodów 100-lecia objawień fatimskich.

Chcemy zbierać się pod sztandarem Matki Bożej Różańcowej, dlatego zbieramy fundusze na nową chorągiew Różańcowej Pani, gdyż dotychczasowa ze wzglądu na swój wiek domaga się wymiany.