Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny z Nazaretu

STOWARZYSZENIE  NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY

PRZY ZGROMADZENIU SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY Z NAZARETU

PROWINCJA WARSZAWSKA

Od początku istnienia Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszka Siedliska)- Założycielka widziała potrzebę współpracy z osobami świeckimi w szerzeniu Królestwa Bożego na ziemi.

Dzisiaj my kontynuujemy inicjatywę naszej Założycielki prowadząc Stowarzyszenie.

Pragniemy ubogacać świat ideą Nazaretu i wprowadzać w rodziny Jego atmosferę, by wspólnie z nimi dawać świadectwo życia Ewangelią i dążyć do pełni Królestwa Bożego.

Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w charyzmacie Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek i naśladując Najświętszą Rodzinę z Nazaretu są duchowo związani ze Zgromadzeniem i podejmują jego apostolskie zadania.

Stowarzyszenie przyjmuje w swoje szeregi osoby pojedyncze, małżeństwa i rodziny, które zobowiązują się żyć duchem Nazaretu i we współpracy oraz przy duchowym wsparciu za strony Zgromadzenia szerzyć Królestwo Bożej Miłości, gdziekolwiek się znajdują.

Formacja w Stowarzyszeniu odbywa się podczas skupień organizowanych w ciągu roku i sześciodniowych rekolekcji (więcej informacji na stronie Stowarzyszenie Najśw. Rodziny)

Spotkania odbywają się także w naszym domu zakonnym w Kolumnie – osoby chętne – serdecznie zapraszamy!!!