Ministranci

Każda parafia nie może obejść się bez Liturgicznej Służby Ołtarza. Także w naszej parafii bez zaangażowania ministrantów nie byłoby możliwe przygotowanie liturgii, która ma przybliżać nas do Pana Boga.
Do Liturgicznej Służby Ołtarza należy ponad trzydzieści osób. Od chłopców z drugiej klasy szkoły podstawowej, aż do Panów, którzy założyli już swoje rodziny, co jest bardzo pięknym świadectwem, że także będąc dorosłym można posługiwać przy Ołtarzu.
Spośród starszych ministrantów są ci, którzy pełnią posługę lektora w zgromadzeniu liturgicznym. Poprzez odpowiednią formację zostali przygotowani do pełnienia tak ważnej funcji.
Aby dobrze wypełniać swoje zadania członkowie Litugicznej Służby Ołtarza spotykają się co tydzień z księdzem opiekunem na zbiórkach. Podczas zbiórek omawiane są działania, jakie należy podjąć, by liturgia przebiegła jak najlepiej. Oczywiście nie każda zbiórka dotyczy liturgii, czasem jest to po prostu posiedzenie w miłej atmosferze, zjedzenie pizzy, zagranie w piłkę. To wszystko ma na celu pogłębienie wzajemnej przyjaźni i zaufania, bo i te aspekty są ważne w służbie liturgicznej.
Spotkania odbywają się w dwóch grupach:
młodsi – soboty o 10.00
starsi – środy lub czwartki o 19.00
Ministrantem można zostać już od klasy drugiej, po wcześniejszym odbyciu kandydatury, która trwa do Wielkiego Czwartku, kiedy to następuje wprowadzenie do posługi ministranta.

20160526_130650