Wieczernik modlitwy za kapłanów

Wieczernik Modlitwy za Kapłanów tworzą siedmioosobowe grupy, które powstają w parafiach, aby objąć modlitwą kapłanów w nich pracujących w taki sposób, że każdego dnia w ich intencji modli się inna, wyznaczona osoba.

Podjęcie zobowiązania modlitwy za swoich duszpasterzy jest publiczne i następuje w formie wypełnienia indywidualnych deklaracji przez 7 osób i zatwierdzenie ich podpisem kapłana odpowiedzialnego za Wieczernik. Jedną kopię deklaracji otrzymuje Ksiądz Proboszcz parafii gdzie powstała grupa modlitewna Wieczernika, a drugą kopię przekazuje się do archiwum Wieczernika.

Specyfiką Wieczernika jest modlitwa za Swoich duszpasterzy parafialnych. Grupy modlitewne danej parafii powinny starać się o stałą pomoc w rozwoju swojego charyzmatu pod opieką wybranego kapłana.

 1. Patronat nad Wieczernikiem modlitwy za kapłanów sprawuje Ksiądz Arcybiskup za pośrednictwem wyznaczonego opiekuna duchowego Wieczernika.
 2. Wspólnoty modlitewne powstają z indywidualnej inicjatywy jednej z osób świeckich, która gromadzi wokół siebie po sześć osób (chorzy, dorośli, młodzież, dzieci), pragnących podjąć zobowiązanie regularnej modlitwy  za  swoich   kapłanów. W jednej parafii może istnieć wiele takich wspólnot.
 3. Każda z osób przynależących do 7-mio osobowej grupy modlitewnej wybiera i wpisuje w deklaracji l dzień tygodnia, w którym będzie się modlić za swoich duszpasterzy parafialnych oraz ustala na jak długo podejmuje zobowiązanie (minimum l rok).Wskazane jest, aby modlitwa ta trwała około 15 minut, a w miarę możliwości odbywała się przed Najświętszym Sakramentem.
 1. Za kapłanów uczestnik Wieczernika odmawia modlitwę, którą otrzymał wraz z deklaracją („O Jezu Boski Pasterzu…”) oraz dodatkową modlitwę indywidualną (np.: jedną Tajemnicę Różańca św., Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Litanie). Wskazane jest także podejmowanie w intencji Swoich duszpasterzy różnych wyrzeczeń i postów.
 2. W każdy pierwszy czwartek miesiąca wspólnota modlitewna Wieczernika uczestniczy w miarę swoich możliwości we Mszy św. i przyjmuje Komunię św. w intencji Swoich kapłanów. Grupy modlitewne biorą udział w miarę możliwości we Mszach św. w Wielki Czwartek w Katedrze lub swojej parafii.
 3. Raz do roku odbywa się Ogólnodiecezjalny Dzień Wieczernika Modlitwy za Kapłanów w wyznaczonej Świątyni lub pielgrzymka do jednego z Sanktuariów.
 4. Grupy modlitewne przesyłają życzenia imieninowe i świąteczne (także w rocznicę święceń kapłańskich) duszpasterzom, za których ofiarują swoją modlitwę.
 5. W początkowym okresie formowania się wspólnoty Wieczernika Modlitwy za Kapłanów, formację duchowo – intelektualną podejmuje Studium Duchowości Chrześcijańskiej. W Studium prowadzone są wykłady i konferencje z zakresu teologii życia duchowego, zatem zachęca się uczestników grup modlitewnych Wieczernika do korzystania z tejże formacji. Dla uczestników Wieczernika ofiarowywuje się pomoc natury duchowej (spowiedź, kierownictwo duchowe, rozmowa).
 6. Zespół odpowiedzialny za sprawy organizacyjne Wieczernika w  skali Archidiecezji tworzą osoby świeckie powołane przez opiekuna Wieczernika.
 7. Jedną 7-osobową grupą kieruje animator pozostający w stałym kontakcie z członkami swojej grupy modlitewnej, a jeśli grup jest więcej pieczę nad nimi obejmuje moderator parafialny wyznaczony przez Swoich duszpasterzy.
 8. Osoby przynależące do Wspólnoty Wieczernika za Kapłanów starają się świadczyć pomoc Swoim duszpasterzom w miarę swoich możliwości i podejmują troskę o apostolat Wieczernika to znaczy tworzenie nowych wspólnot modlitewnych.