Modlitwy katechizmowe

Modlitwa Pańska Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen Pozdrowienie […]

Rachunek sumienia (propozycja 3)

Boże Ty wiesz jak duża jest moja zdolność do okłamywania samego siebie. Ty wiesz również że umiem przesadzać i dramatyzować swoje upadki. Daj mi proszę trzeźwy umysł, realizm i uczciwość w ocenie samego siebie. Pozwól, żebym wciąż pamiętał o Twojej cierpliwej miłości wobec mnie. Ty nie zniechęcisz się ani nie załamiesz na mój widok. Daj […]

Rachunek sumienia (propozycja 2)

RACHUNEK SUMIENIA „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich…” Toteż grzechem jest: Traktować Boga i religię jako sprawy trzeciorzędne i mało ważne w naszym życiu. Tworzyć „własny” obraz Boga, bez liczenia się z nauką Chrystusa, przekazywaną za pośrednictwem Kościoła. Nie widzieć w Bogu Istoty […]

List o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Wielkanocnych

Kongregacja Kultu Bożego Prot. N. 120/88 List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt wielkanocnych 1   Wstęp Odnowa obrzędów uroczystości wielkanocnych i całego Wielkiego Tygodnia dokonana przez Piusa XII w latach 1951 i 1955 została z radością przyjęta przez wszystkie Kościoły obrządku rzymskiego2.Sobór Watykański II, zwłaszcza w Konstytucji o świętej Liturgii, wielokrotnie podkreślił centralne znaczenie […]