Nowenna do św. Józefa Oblubieńca NMP

Nowenna przed uroczystością św. Józefa,

Patrona Kościoła Powszechnego i Łódzkiego

od 10 marca do 18 marcaSample

 1. 10 marca,

Św. Józef wzorem pobożności i posłuszeństwa Prawu Bożemu

 

Modlitwa wstępna:

(Refren Ps 147B) „Kościele święty, chwal swojego Pana” za świętego Józefa, który jest patronem Kościoła Powszechnego i Łódzkiego! Bądź uwielbiony w pobożności i posłuszeństwie Prawu Bożemu Oblubieńca Maryi, Matki Twego Syna. Bądź pochwalony i w naszej trosce o właściwe odczytywanie i konsekwentne pełnienie Twojej świętej woli wyrażonej w Dziesięciu Przykazaniach.

 

Modlitwa dialogowana z wiernymi:

Dobry Boże, za wstawiennictwem św. Józefa prosimy Cię pokornie:

– abyśmy nie wstydzili się naszej pobożności, Ciebie prosimy…

– abyśmy byli posłuszni Prawu Bożemu, Ciebie prosimy…

– abyśmy byli wierni nauczaniu Chrystusa i Kościoła, Ciebie prosimy…

– abyśmy uczyli dzieci i młodzież pobożności i posłuszeństwa, Ciebie prosimy…

o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o powołania z naszej parafii, Ciebie prosimy…

– za kleryków Roku Propedeutycznego i naszego Seminarium, Ciebie prosimy…

– za naszą Parafię, aby otaczana opieką św. Józefa, rozwijała się, stała się szkołą miłości, poświęcenia i pokornej służby wzajemnej, Ciebie prosimy…

– za chrześcijańskie rodziny naszej parafii, aby opieka św. Józefa, patrona rodzin, stale im towarzyszyła, Ciebie prosimy…

– Za chorych i cierpiących, aby opieka świętego Józefa była dla nich wsparciem, Ciebie prosimy…

– Za konających, aby ich Patron swym wstawiennictwem wypraszał im dobrą śmierć, Boże światło i nadzieję w dzień zejścia ze świata, Ciebie prosimy…
za rodziny dotknięte problemem alkoholowym, aby Bóg pomógł im w walce z nałogiem, Ciebie prosimy…

 

Modlitwa celebransa do św. Józefa:

Św. Józefie, otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie (fragment modlitwy Leona XIII).

 

Litania do św. Józefa:

 1. 11 marca

Św. Józef wzorem męstwa w składaniu ofiary z siebie

 

Modlitwa wstępna:

(Zob. 1 część Listu Patris corde) Święty Józefie, Twoje ojcostwo wyrażało się w tym, że uczyniłeś ze swego życia służbę. Złożyłeś je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji Chrystusa, którego byłeś najlepszym Opiekunem. Ukaż mi, że twoja dobroć jest tak wielka jak twoja moc. Amen (z przypisu nr 10 do Listu Patris corde).

 

Modlitwa dialogowana z wiernymi:

Dobry Boże, za wstawiennictwem św. Józefa prosimy Cię pokornie:

– o wzajemną miłość i szczerość w naszych rodzinach, Ciebie prosimy…

– o zdolność przebaczania i cierpliwość dla naszych bliźnich, Ciebie prosimy…

– o gotowość składania ofiary z siebie dla ludzi młodych, Ciebie prosimy…

– o wolność od złego ducha egoizmu i pychy, Ciebie prosimy…

o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o powołania z naszej parafii, Ciebie prosimy…

– za kleryków Roku Propedeutycznego i naszego Seminarium, Ciebie prosimy…

– za nasze Siostry Nazaretanki, Ciebie prosimy…

– o pokój na Ukrainie, Ciebie prosimy…

– za naszą Parafię, aby otaczana opieką św. Józefa, rozwijała się, stała się szkołą miłości, poświęcenia i pokornej służby wzajemnej, Ciebie prosimy…
za rodziny dotknięte problemem alkoholowym, aby Bóg pomógł im w walce z nałogiem, Ciebie prosimy…

Modlitwa celebransa do św. Józefa:

Św. Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w tobie pokładam całą ufność moją (z przypisu nr 10 do Listu Patris corde).

 

Litania do św. Józefa:

 

 

 

 1. 12 marca

Św. Józef wzorem miłości Boga i człowieka

 

Modlitwa wstępna:

Święty Józefie, ty kochałeś Pana Jezusa jako Boga i człowieka w jednej Osobie. Ty obdarzyłeś Jego Matkę, Maryję, czystą, oblubieńczą miłością. Pomóż nam wypełniać na co dzień przykazanie miłości Boga i bliźniego czy to w życiu rodzinnym, czy konsekrowanym.

 

Modlitwa dialogowana z wiernymi:

Dobry Boże, za wstawiennictwem św. Józefa prosimy Cię pokornie:

– o zachowywanie czystości przedmałżeńskiej, Ciebie prosimy…

– o wrażliwość i czynną pomoc dla biednych i chorych, Ciebie prosimy…

– o wzajemny szacunek między wiernymi świeckimi a osobami konsekrowanymi, Ciebie prosimy…

– aby rodziny były dla dzieci i młodzieży najlepszą szkołą miłości Boga i bliźniego, Ciebie prosimy…

o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o powołania z naszej parafii, Ciebie prosimy…

– za kleryków Roku Propedeutycznego i naszego Seminarium, Ciebie prosimy…

– za naszą Parafię, aby otaczana opieką św. Józefa, rozwijała się, stała się szkołą miłości, poświęcenia i pokornej służby wzajemnej, Ciebie prosimy…

– za nasze siostry Nazaretanki, aby dobry Bóg umacniał ich na drodze do Świętości i aby były przykładem dla innych, Ciebie prosimy…
za rodziny dotknięte problemem alkoholowym, aby Bóg pomógł im w walce z nałogiem, Ciebie prosimy…

 

Modlitwa celebransa do św. Józefa:

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie Rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzamy Ci nasze rodziny, ich prace, radości i cierpienia. Powierzamy Ci dzieci, rodziców i dziadków oraz osoby konsekrowane. Wprowadź Jezusa do naszych domów, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, abyśmy wraz z naszymi domownikami osiągnęli szczęście doczesne i wieczne. Amen.

 

Litania do św. Józefa:

 

 

 

 1. 13 marca

Św. Józef wzorem pokory

 

Modlitwa wstępna:

Panie Jezu, Ty upodobałeś sobie pokorę jako cnotę, która pomaga nam poznać prawdę o Tobie, o sobie samych i o naszych bliźnich. Za przyczyną św. Józefa prosimy Cię, byśmy wiedzieli, kim jesteś dla nas, kim jesteśmy wobec Ciebie i dla siebie nawzajem.

Modlitwa dialogowana z wiernymi:

Dobry Boże, dziś przepraszamy Cię za wszelkie przejawy pychy:

– za brak szacunku do miejsc świętych, przepraszamy Cię, Panie!

– za brak szacunku do naszych bliźnich, przepraszamy Cię, Panie!

– za nieposzanowanie prawa do życia, przepraszamy Cię, Panie!

– za mniemanie, że bez Ciebie można być szczęśliwym, przepraszamy Cię, Panie!

Modlitwa celebransa do św. Józefa:

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj na wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i wszelkiej przeciwności (fragment modlitwy Leona XIII).

 

Litania do św. Józefa:

 

 

 

 1. 14 marca

Św. Józef jako pocieszyciel w utrapieniach

 

Modlitwa wstępna (z zakończenia Listu Patris corde):

Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Marii Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
tobie zaufała Maryja;
z tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

Modlitwa dialogowana z wiernymi:

Dobry Boże, za wstawiennictwem św. Józefa prosimy Cię pokornie:

– ochroń nas przed chorobami, Ciebie prosimy…

– pozwól bezrobotnym znaleźć pracę, Ciebie prosimy…

– pociesz smutnych i przygnębionych, Ciebie prosimy…

­- wlej na nowo nadzieję w serca zniechęconych trudami życia, Ciebie prosimy…

o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o powołania z naszej parafii, Ciebie prosimy…

– za kleryków Roku Propedeutycznego i naszego Seminarium, Ciebie prosimy…

– za nasze Siostry Nazaretanki, Ciebie prosimy…

– za naszą Parafię, aby otaczana opieką św. Józefa, rozwijała się, stała się szkołą miłości, poświęcenia i pokornej służby wzajemnej, Ciebie prosimy…
za rodziny dotknięte problemem alkoholowym, aby Bóg pomógł im w walce z nałogiem, Ciebie prosimy…

 

Modlitwa celebransa do św. Józefa:

Do Ciebie św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli (…) i z ufnością błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią Swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. (fragment modlitwy Leona XIII).

Litania do św. Józefa:

 1. 15 marca

Św. Józef patronem dobrej śmierci

 

Modlitwa wstępna:

Św. Józefie, nazywamy Ciebie patronem dobrej śmierci domniemując, że podczas twojego konania towarzyszył Ci sam Pan Jezus i Jego Matka, a Twoja Oblubienica, Maryja. Codziennie wołamy, aby modliła się Ona za nas także w godzinę naszej śmierci. Prosimy i o Twoją pomoc w tym ważnym momencie życia, od którego zależy nasza wieczność.

 

Modlitwa dialogowana z wiernymi:

Dobry Boże, za wstawiennictwem św. Józefa prosimy Cię pokornie:

– o pojednanie się z Bogiem i Kościołem dla konających, Ciebie prosimy…

– o to, by nikt nie umierał w samotności i opuszczeniu, Ciebie prosimy…

– o dar żalu doskonałego dla umierających nagle, Ciebie prosimy…

– o poszanowanie życia ludzkiego aż do naturalnej śmierci, Ciebie prosimy…

o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o powołania z naszej parafii, Ciebie prosimy…

– za kleryków Roku Propedeutycznego i naszego Seminarium, Ciebie prosimy…

– za nasze Siostry Nazaretanki, Ciebie prosimy…

– o pokój na Ukrainie, Ciebie prosimy…

Modlitwa celebransa do św. Józefa:

O Święty Józefie, mój dobry Ojcze, któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi, ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie blisko opuszczenia ciała. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją. Amen.

 

Litania do św. Józefa:

 

 

 

 1. 16 marca

Św. Józef wzorem delikatności i czułości

Modlitwa wstępna:

Święty Józefie, Ty spędziłeś swe życie w cichości i pokorze, naucz nas przejść przez to życie cicho i przyjmować z rąk Bożych wszystko, co boli, upokarza i umartwia, abyśmy na wzór Serca Jezusowego stali się łagodni i pokornego serca. Amen.

 

Modlitwa dialogowana z wiernymi:

Dobry Boże, za wstawiennictwem św. Józefa prosimy Cię pokornie:

– aby wszyscy ludzie, a zwłaszcza młodzi i dzieci, doświadczyli Twojej czułości, Ciebie prosimy…

– o delikatność i wrażliwość dla szafarzy sakramentu pokuty, Ciebie prosimy…

– o wzajemną czułość między rodzicami i dziećmi, Ciebie prosimy…

– o zachowanie czystości w małżeństwie, narzeczeństwie i w życiu konsekrowanym, Ciebie prosimy…

o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o powołania z naszej parafii, Ciebie prosimy…

– za kleryków Roku Propedeutycznego i naszego Seminarium, Ciebie prosimy…

– za nasze Siostry Nazaretanki, Ciebie prosimy…

– o pokój na Ukrainie, Ciebie prosimy…

 

Modlitwa celebransa do św. Józefa:

Święty Józefie, Twojej wiernej straży została powierzona sama Niewinność – Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna; przez ten podwójny Skarb Tobie powierzony, Jezusa i Maryję, błagam Cię, strzeż mnie od wszelkiej nieczystości i pomóż zachować czystość, abym myślą nieskalaną, sercem niewinnym i czystym ciałem zawsze służył Jezusowi i Maryi w jak największej czystości. Amen.

 

Litania do św. Józefa:

 1. 17 marca

Św. Józef wzorem pracowitości

 

Modlitwa wstępna:

Święty Józefie, (…) ty wypełniając wiernie swoje obowiązki, pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie Świętej Rodziny, weź nas w swoją opiekę, kiedy z ufnością się do Ciebie zwracamy. Ty znasz nasze potrzeby, troski, nadzieje. Ty również przeżywałeś chwile próby, doświadczenia i niepokoju. Do Ciebie się uciekamy ufni, że w Tobie znajdziemy opiekuna (modlitwa Jana XXIII).

 

Modlitwa dialogowana z wiernymi:

Dobry Boże, za wstawiennictwem św. Józefa prosimy Cię pokornie:

– aby ludzka praca była traktowana jako służba drugiemu człowiekowi, Ciebie prosimy…

– aby między pracodawcami a pracownikami nie narastały konflikty, Ciebie prosimy…

– o sprawiedliwy podział owoców pracy, Ciebie prosimy…

– o szacunek do pracy dla ludzi młodych, Ciebie prosimy…

o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o powołania z naszej parafii, Ciebie prosimy…

– za kleryków Roku Propedeutycznego i naszego Seminarium, Ciebie prosimy…

– za nasze Siostry Nazaretanki, Ciebie prosimy…

– o pokój na Ukrainie, Ciebie prosimy…

Modlitwa celebransa do św. Józefa:

Chwalebny Józefie święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę, bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy: bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku, niż dla swojego upodobania, bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga, bym pracował spokojnie i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek który muszę złożyć za czas stracony ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o święty Patriarcho Józefie! To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.

 

Litania do św. Józefa:

 

 

 

 1. 18 marca

Św. Józef patronem Kościoła Powszechnego i Łódzkiego

 

Modlitwa wstępna:

Dobry Boże! Maryję nazywamy Matką Kościoła, bo zrodziła jego Głowę – Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Jej Oblubieniec, św. Józef zasługuje na miano Patrona Kościoła, bo uczy nas prawdziwej miłości do Boga i bliźniego. Dziękujemy za jego opiekę nad wspólnotą wierzących w Chrystusa.

 

Modlitwa dialogowana z wiernymi:

Dobry Boże, za wstawiennictwem św. Józefa prosimy Cię pokornie:

– aby wszyscy chrześcijanie zjednoczyli się ze sobą w miłości, Ciebie prosimy…

– aby Kościół Łódzki wzrastał w wierze z pomocą św. Józefa, Ciebie prosimy…

o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o powołania z naszej parafii, Ciebie prosimy…

– za kleryków Roku Propedeutycznego i naszego Seminarium, Ciebie prosimy…

– za nasze Siostry Nazaretanki, Ciebie prosimy…

– o pokój na Ukrainie, Ciebie prosimy…

Modlitwa celebransa:

Wszechmogący Boże, za wstawiennictwem św. Józefa, aby Twój Kościół nieustannie troszczył się o zbawienie świata. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Litania do św. Józefa:

 

 

 

Litania do świętego Józefa

Kyrie eleison.
Christe, eleison.
Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Opiekunie Odkupiciela,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Sługo Chrystusa,
Sługo zbawienia,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Podporo w trudnościach,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie wygnańców,
Patronie cierpiących,
Patronie ubogich,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

 1. Ustanowił go panem domu swego.

  W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, + spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.