Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna

Ks. Wojciech kończy w tym roku Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej. W związku z tym jest uprawniony do udzielania pierwszej pomocy psychologicznej w różnych sytuacjach kryzysowych, np.:

– kryzysy osobiste, pomaganie w kryzysie

– kryzys zagrożenia życia

– kryzys związany z utratą i żałobą

– kryzys związany z utratą zdrowia

– interwencje kryzysowe i pomoc psychologiczna na rzecz dzieci i młodzieży

– kryzys związany z przemocą. Interwencja wobec osób uwikłanych w przemoc.

– kryzys związany z uzależnieniem

– trauma. Interwencja i pomoc psychologiczna w przypadku wystąpienia traumy i jej konsekwencji

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z ks. Wojciechem Błaszczykiem tel.: 609859144