Wspólnota Mężczyzn przy parafii Wniebowzięcia NMP w Kolumnie

Nie ma ważniejszego stanu we wspólnocie parafialnej niż stan męski.

Czemu więc tak mało widoczni jesteśmy w życiu parafii, w życiu Kościoła ?

 Żeby być mężczyzną trzeba dobrze wypełniać role, które są nam przypisane od wieków: role syna, męża, ojca;

 

 

Dzisiejszy świat stara się odebrać mężczyźnie jego tradycyjne funkcje w społeczeństwie, w rodzinie – żeby temu się przeciwstawić musimy być aktywni i dobrzy w tym co robimy. Musimy być dobrymi Synami, dobrymi Mężami i dobrymi Ojcami.

Aby dobrze wypełniać te role spotykamy się na modlitwie, dzielimy doświadczeniem naszego życia. Tworzymy wspólnotę, grupę wsparcia, z której czerpiemy, aby doładować nasze męskie akumulatory.

Zapraszamy mężczyzn na nasze spotkania: najbliższe 9 listopada 2018r. ( w kościele po wieczornej mszy św.)

W każdy III piątek miesiąca zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu dla mężczyzn w godz. 20.00 – 21.00

kontakt do koordynatora wspólnoty: Waldek Obrębski, tel.608 758 605