Zaproszenie do Kolegiaty

Archidiecezja Łódzka przeżywa obecnie Rok Święty z racji 100-lecia jej powstania. Metropolita Łódzki Arcybiskup Grzegorz Ryś ustanowił na ten czas w naszej Archidiecezji 16 Kościołów Stacyjnych – Jubileuszowych wśród których jest Sanktuarium Matki Bożej w Łasku. 

Idea Kościołów Stacyjnych narodziła się w Rzymie i sięga początków chrześcijaństwa, kiedy to pielgrzymowano do grobów męczenników. Z pielgrzymowaniem związane było wyznanie wiary, podjęta pokuta oraz nawrócenie.

Z pielgrzymowaniem do kościołów stacyjnych związany jest znak Drzwi Świętych. Zostały one w sposób uroczysty otwarte w niedzielę 20 grudnia 2020r. Przekraczanie progu Drzwi Świętych oznacza  wyznanie wiary, że Jezus Chrystus  jest Panem, że na nowo wybieram życie, którym On mnie obdarzył, że zamierzam zerwać z grzechem, który mnie poniża, wreszcie, by stawać się wiernym uczniem Chrystusa. 

By otrzymać łaskę odpustu trzeba spełnić odpowiednie warunki: stan łaski uświęcającej, sakramentalna spowiedź, Komunia święta, modlitwa w intencjach Papieża.

W sobotę 10 kwietnia br. w łączności z Kościołem Łódzkim zapraszam serdecznie do Sanktuarium Matki Bożej Łaskiej na Mszę św. o godz. 9.oo i modlitwę przed wizerunkiem Maryi i dzieciątka Jezus.

Kustosz Sanktuarium 

ks. Piotr Pirek